ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА СПОРТНИ ЗАНИМАНИЯ ПО ТЕНИС МАСА  В ЗАЛА „АРЕНА ЛЪКИ СПОРТ“

СЪГЛАСНО УКАЗАНИЯ НА БЪЛГАРСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ТЕНИС НА МАСА

ЗА НЕОБХОДИМИ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА СПОРТНИ ЗАНИМАНИЯ НА ЗАКРИТО

Съгласно Заповед № РД-01-262/14.05.2020 година на Министъра на здравеопазването и във връзка със заповед РД-09-533/20.05.2020 година на Министъра на младежта и спорта

1. При влизане в посетителите трябва да им бъде измерена температурата още на входа на залата.

2. Дезинфекия на ръцете с дезинфектант, осигурен до входнатa врата и задължително изтриване на подметките си в специална стелка напоена с дезинфектант.

3. Посетителите, които няма собствени ракети и топчета ,могат да наемат от залата. Наетите от залата ракети и топчета се  дезинфекцират от персонала след всяка игра.

4. Създадена е организация за осигуряване на безопасно разстояние между посетителите в помещението. В тренировъчната зала е осигурено разстояние от минимум 1,5 м. между хората, като се допускат по 1 човек на 4м2 площ и не повече от двадесет души в залата.

5. След всяка тренировка  тренировъчното оборудване и тенис масите се дезинфекцират с препарати.

6. Индивидуалните уроци се провеждат при спазване на всички мерки за сигурност и безопасност, като се преустановява директния физически контакт между трениращия и инструктора.

7. Ограничен е броят на посетителите, които могат да се намират едновременно в съблекалните, за да не се допуска струпване на хора.

8. Посетителите използват само лични хавлиени кърпи.

9. Максималната хигиена осигуряваме чрез строги процедури за редовно почистване и дезинфекция, минимум 4 пъти дневно, в т.ч. на всички контактни повърхности, които могат да се докоснат от  служителите и посетителите.

10.Проведен е инструктаж на служителите  за следене проявата на симптоми от посетителите и как да се справят с тях.

11. Поставени са на видно място информационни табели, които информират посетителите за задължението да се спазва физическа дистанция и хигиена на ръцете при посещение на залата за тенис на маса.

12. Препоръчва се използването на  естествената вентилация на залата.

13. Посетителите трябва да се запознаят с хигиенните мерки и условията за тренировки в спортния обект.

14. Посетители със симптоми като настинка, хрема, кихане, болки в гърлото, лека кашлица и повишена  телесна температура не се допускат в залата.

15. Индивидуалните тренировките се провеждат при спазване на всички противоепидемични мерки.

16. Не се допуска осъществяване на физически контакт със служители и други лица.

Персоналът в спортните зали следва да извършва работна дейност при дистанция от 1.5 метра, да спазват строга лична хигиена с често миене на ръце, съответно тоалетните помещения, съблекални, уреди, кошчета и прочее да се дезинфекцират на всеки един час.

17.Посетителите трябва да следват указанията на персонала.

18. Кихане или кашляне се извършват в лакътя или кърпа/салфетка, която веднага се изхвърля.

18. Посетителите изхвърлят собствения си боклук или отпадъци в поставените за целта кошчета.

19. Настоящите указания са поставени на видни места в залата и на Фейсбук страницата.

20. Персоналът мие ръцете си възможно най-често със сапун и вода. Ръцете винаги се мият след кашлица или кихане.

21.При неразположение на служител/спортист/треньор, изразяващо се в затруднено дишане, температура, често кихане/кашляне, болки в гърлото или друга сходна симптоматика, същият веднага да влезе в контакт с личния си лекар и да преустанови трудовата или спортна  дейност, оставайки у дома.

22.Спортистите  следва да са запознати в детайли със хигиенните мерки в залата, да ги спазват стриктно като: извършват дезинфекция при пристигане в залата, носят дезинфекцирани спортни обувки само за съоръжението, носят лични кърпи, дезинфекцират ползваните в залата спортни уреди, принадлежности и пособия, като за целта  в залата са поставени дезинфектанти и салфетки.

23. Осигуряваме на персонала работен пакет, включващ дезинфекционен препарат за ръце; ръкавици за еднократна употреба; шлем за лице. Персоналът предоставя информация за контакт на лица, с което ръководството да се свърже при спешен случай.

24. На служителите в спорното съоръжение се предоставят писмени указания провежда инструктаж за борба с Ковид -19 чрез съответните противоепидемични мерки.